Digital2 Logo

Handelsbetingelser

Anvendelsesområde
Disse handelsbetingelser gælder for alle køb af elektronisk leveret software hos Digital2 ApS, for både forbrugere og erhvervskunder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Sælgers forbehold i erhvervskøb
Vi forbeholder os retten til at afvise ordrer grundet trykfejl, logistiske problemer eller uoverensstemmelser i produktinformation. Afbestillinger efter ordrebekræftelse vil resultere i tilbageførsel af eventuelle betalinger.

Force Majeure
Ved hindringer som brand, oversvømmelse, strømsvigt eller terrorisme, der forhindrer opfyldelse af vores forpligtelser, fritages vi fra disse. Kunden kan opsige aftalen, hvis service er utilgængelig i mere end 10 dage.

Priser og betaling
Priser oplyses med og uden moms. Vi accepterer betaling via kreditkort og bankoverførsel. Ved online ordrer med kreditkort trækkes betaling efter endt levering.

  • Forbrugere: Ingen konto kræves for handel. Ingen kredit.
  • Erhvervskunder: Virksomheder kan handle på kredit efter vurdering.
  • Offentlige institutioner: Handler kan indkøbe ved brug af EAN/e-faktura.

Særlig support
Digital2 ApS kan opkræve betaling for tjenester og konsulentbistand uden for standardaftaler, herunder support eller systemoplæring. Der ydes dog gratis e-mail produktsupport til brugere – se hjemmeside for specifikke betingelser. Kørselsomkostninger tilbydes separat.

Gebyrer ved forsinket betaling
Ved manglende betaling udsendes en rykker med et gebyr på kr. 100,-. Ved fortsat manglende betaling overdrages sagen til inkasso. Yderligere omkostninger samt renter (Nationalbankens udlånsrente) tilkommer fra forfaldsdatoen.

Produktansvar Vores ansvar er begrænset til direkte tab og er maksimeret til produktets købspris. Ansvar for skader forårsaget af produktdefekter er begrænset.

Immaterielle Rettigheder
Kunden skal overholde alle immaterielle rettigheder og licensvilkår, i overensstemmelse med dansk lov.

Klage- og Tvisteløsning
Ved klager, kontakt os først. Efterfølgende kan private klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Tvister med erhverv afgøres i sø- og handelsretten.

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:

Digital2 ApS
Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby
CVR: 44286467

Senest opdateret 4. december 2023.