SketchUp Pro 2022 med LayOut

2022 starter godt ud med helt nye opdateringer i SketchUp Pro og LayOut. SketchUp 2022-udgivelsen inkluderer nye og forbedrede modelværktøjer, flere søgefunktioner, tidsbesparende forbedringer i LayOut og meget mere. Disse opdateringer gør det muligt for dig at arbejde hurtigere og mere enkelt, så du kan holde fokus på dine designs.

2022 starter godt ud med helt nye opdateringer i SketchUp Pro og LayOut. SketchUp 2022-udgivelsen inkluderer nye og forbedrede modelværktøjer, flere søgefunktioner, tidsbesparende forbedringer i LayOut og meget mere. Disse opdateringer gør det muligt for dig at arbejde hurtigere og mere enkelt, så du kan holde fokus på dine designs.

SketchUp 2022-udgivelsen inkluderer nye og forbedrede modelværktøjer, flere søgefunktioner, tidsbesparende forbedringer i LayOut og meget mere. Disse opdateringer gør det muligt for dig at arbejde hurtigere og mere enkelt, så du kan holde fokus på dine designs.

Søgefunktionen har indtil nu kun været tilgængelig i SketchUp for Web. Den er nu også tilgængelig i SketchUp Pro 2022. Søgefunktionen gør det både muligt at finde og aktivere SketchUp kommandoer og kommandoer fra dine installerede udvidelser. I stedet for at bruge tid på selv at finde et værktøj i SketchUp, kan du indtaste navnet eller foretage en arbejdsproces-relateret forespørgsel, såsom f.eks. ‘elevation’, ‘boolean’, eller ‘chamfer’ for hurtigere at finde det, du leder efter.

Hvis du ikke tidligere har anvendt Sketchup, vil det være en god hjælp og få dig hurtigere i gang med at modellere i 3D, og gøre det lettere at fastholde fokus på dit design, fremfor at lede efter et værktøj i SketchUp’s UI (User Interface). Søg på et navn eller søg efter det, som du vil have et værktøj til at gøre i SketchUp, og du vil hurtigt se alle de relevante resultater.

Til de mere erfarne brugere kan søgefunktionen hjælpe med at reducere mængden af den skærmplads, der bruges til værktøjslinjer, hvis man arbejder mobilt på en laptop eller tablet. Du kan fx søge efter Joint Push/Pull (extension), og i stedet for at vise alle syv Joint Push/Pull værktøjslinje-ikoner bliver kommandoerne forbundet med denne udvidelse vist i søgningen.

Den bedste måde, du kan bruge søgefunktionen i din normale arbejdsgang er at tilpasse standard genvejen (Shift +S), så søgningen er lettere at finde. Mac-brugere fx Cmd+Space.

Nye og forbedrede modelleringsværktøjer

I SketchUp 2022 strømliner og forbedrer vi arbejdsgangene ved både at introducere nye værktøjer og inkludere betydelige opdateringer i forhold til tidligere versioner. Du kan se flere detaljer i vores bemærkninger vedrørende den nye version, men her har du nogle af højdepunkterne:

 • Lasso Select: giver dig mulighed for at definere brugervalgte markeringsgrænser uden at flytte på din betragtningsvinkel. Du kan også lave flere valg i én click-drag-handling og vælge delelementer langt hurtigere med stylus-input.
 • Stamp Copy: Stamp gør det muligt at lave flere kopier af fx en gruppe, ved at, ‘stemple’ hver enkelt kopi med blot et klik. Dette værktøj er meget praktisk til naturligt at sprede objekter over et givet område. Du kan f.eks. hurtigt placere mennesker, træer eller buske i et landskabsdesign.
 • Tag Tool: et nyt værktøj, der gør det muligt enten at klikke på individuelle delelementer eller forudvælge elementer og derefter anvende kommandoen Tag. Med Tag-værktøjet kan du hurtigere organisere din model ved at tagge objekter i scenerne og hurtigere rydde op i uønskede tags fra modeller importeret fra andre programmer.
 • Freehand: er nu jævnere, og værktøjet skaber som standard langt flere segmenter. Umiddelbart efter at have tegnet en kurve, har du mulighed for at mindske segmenteringen af ​kurven. SketchUp giver dig visuelt feedback som preview.
 • Tangent Inference Lock:2-Point og 3-Point Arc-værktøjerne kan nu både hurtigere og mere forudsigeligt specificere et bueslags retning (tangens) fra enten et eksisterende hjørne eller et eksisterende bueslag. Det er ikke kun bueslagets retning, der bliver mere forudsigelig.
 • Flere modelleringsværktøjer: kommer der nye (og mere bemærkelsesværdige) ændringer i forbindelse med værktøjerne Tape Measure, Texture Position og tooltips i forbindelse med Inference Constraints.

Layout med Auto-Text opdateringer og Find & Replace hjælper Layout dig med at arbejde med tekst hurtigere og mere effektivt end nogensinde før, ved at inkludere tekstbehandling.

 • Viewport-based Auto-Text labels: Du kan anvende alle disse labels i scrapbooks og med transparente label leaders. Du kan fx trække Auto-Text-labels ind fra en scrapbook, trykke på Enter/Return for at trække en label leader, hvorefter værdien, der er knyttet til den pågældende viewport, vises helt automatisk. Med de nye og forbedrede viewport-baserede Auto-Text-labels kan du anvende flere af de oplysninger, der er indlejret i SketchUp-modeller, mens du skaber dokumenter, hvilket gør dine skabeloner mere kraftfulde og effektive. Du kan f.eks. vælge dit Scene-navn og/eller -beskrivelse ved hjælp af en Auto-Text-label for automatisk at udfylde en titel på din tegning.
 • Page Management Auto-Text: Manuel oprettelse og vedligeholdelse af en indholdsfortegnelse (TOC=Table of Content) kan være tidskrævende og fejlbehæftet, hvis processen ikke er automatiseret, men det behøver ikke længere være slidsomt manuelt arbejde med forbedringerne i styringen af titelblokke.
 • Sequence Auto-Text: er en nyt Auto-Text, der automatisk øges numerisk, når den kopieres. Denne type Auto-Text kan anvendes til at annotere tegninger og figurer, skabe nummererede tegningstitler, legender og mange andre brugssituationer, som tidligere ville have krævet en manuel tekstredigering for hver eneste kopi. To help you get started with all of the new Auto-Text features in LayOut, we’re adding two new pages to each of LayOut’s title block scrapbooks.
 • Find & Replace text: Der er flere måder, hvorpå du hurtigt kan oprette og kopiere tekst på tværs af flere sider i et LayOut-dokument, men det har altid været svært at ændre tekst på tværs af et helt dokument.
 • Zoom Selection: der er overtaget fra SketchUp. Når LayOut-siderne vokser i detaljer og kompleksitet, kan de blive svære at navigere med scroll-to-zoom-funktionaliteten. Nu kan du hoppe til dit ønskede zoomniveau i et givet valg i LayOut, hvilket reducerer sandsynligheden for uønskede forsinkelser ved zoom ind eller ud.

Ydeevne og kvalitetsforbedringer

 • Medfødt M1 Support til SketchUp på Mac: 2022-installationen understøtter også SketchUps installation og drift på Mac-enheder, der har Intel-processorer. Det betyder, at Apple-brugere ikke behøver at bestemme, hvilket chipsæt der driver Mac for at installere SketchUp Pro.
 • Entities Builder API: Generer store mængder af geometri hurtigere ved hjælp af Ruby API med den nye Entities Builder API-grænseflade. Brugere, der genererer store mængder af geometriske figurer, vil bemærke en meget hurtigere proces.
Tags: